Faktablad for Tillandsia

Klassifisering

Tillandsia, også kjent som luftplanter, utgjør den største slekten i bromeliade-familien og omfatter mer enn 600 arter. 
Mens ananasen er den eneste velkjente spiselige bromeliaden, er det en mangfoldig 
familie av planter med et rikt utvalg av farger og varianter samt et sterkt tropisk 
utseende. Tillandsia er epifytter, og et uvanlig medlem av denne plantefamilien. 
Deres primære særtrekk er plantenes begrensede rotfunksjon og at de kun er 
avhengig av bladene for å absorbere vann. 
Røttene til Tillandsia blir kun brukt til å feste seg til en vert, som for eksempel 
et tre eller stein, for å få optimal lyseksponering.
Det er en vanlig misforståelse at luftplanter ikke trenger vann eller lys slik som 
andre planter. De trenger vann og lys men har bare mindre tradisjonelle midler 
til å skaffe seg disse elementene. 

 • Om epifytter:
  Epifytt (luftplante), fra gresk Epi (på) Phyton (plante) - Planter som 
  lever på andre planter.
  Epifytter er planter som fester seg på andre planter, også kalt 
  vertsplanter - men de tar ingen næring fra vertsplanten og er derfor 
  ikke parasitter. 
  De bruker verten til å nå frem til et sted som gir dem tilstrekkelig med 
  luft og lys hvor de lever på næring trukket fra luften, regnvann, 
  og organisk avfall som samler seg rundt dem. De kan også feste seg på 
  livløse objekter som for eksempel telefon-ledninger. 
  Epifytter  inkluderer mesteparten av orkideer, moser og levermoser; 
  noen sukkulenter og bregner; alger; og nesten resten av bromeliade 
  familien.

Opprinnelig habitat

Tillandsia hører opprinnelig hjemme i varme og tempererte strøk i Mexico, Mellom- 
og Sør-Amerika, og noen av de sørøstlige områdene i USA. De kan finnes i skoger med mye regn og skyer, kyster og innlands ørkener og sumper,og i høyder som ligger mer enn 2000 meter over havet. I sine opprinnelige leveområder er de avhengig av en vertsplante, eller en annen overflate de kan feste seg til så de får soleksponering, men det er ikke uvanlig å se dem liggende på bakken. Trestammer og greiner, steinete klipper, og busker er alle fordelaktige steder for et frø å lande på, eller avlegger å ta feste seg i (i urbane områder vil selv et gjerde holde). Så lenge soleksponeringen er riktig, vil tillandsia absorbere alt de trenger gjennom bladene fra stedet de er plassert i.

Sorter og hybrider

Selektiv avl av tillandsia har gitt oss noen svært spesielle kultiverte varianter i 
tillegg til de variantene som forekommer naturlig. Disse variantene er ofte 
resultat av arbeidet med å videreutvikle attraktive egenskaper innenfor en 
enkelt art. 
Navnet på kultiverte varianter, eller sorter, er vist i enkle anførselstegn etter 
slekten og arten. Hybridisering, eller kryssing, av to forskjellige arter av tillandsia vil 
skape et anlegg som består av egenskapene til begge artene. 
Dette kan for eksempel produsere en plante med farge av en art kombinert 
med strukturen til en annen, eller kulde-herdigheten til en art sammen med 
blomstringen til en annen. 
Ofte er utseende på plantene jevnt fordelt mellom de to kryssede artene, men 
noen ganger vil en  art dominere visuelt. Foreldrene som brukes i kryssingen er 
vanligvis representert med begge artsnavnene atskilt med symbolet  X. 
Hybrider som er blitt allment aksepterte sorter kan ofte få navn som blir valgt 
av skaperen. Eksempler på disse kan være: 
Tillandsia ’Kimberly’ (kryss mellom Tillandsia usneoides og Tillandsia recurvata) 
eller Tillandsia ’Houston’ (kryss mellom Tillandsia stricta og Tillandsia recurvifolia).

Rotsystem

Formålet til røttene er å feste seg til en vert slik at de kan oppnå den beste 
lyseksponeringen for vekst. Grov bark, organisk avfall eller steinete overflater er 
steder det er enkelt for en tillandsia å få grep, og i sitt eget habitat, kan formen 
til vertsplanten eller strukturen være nok til å holde planten sikkert på plass. 
Innendørs, plasseres  planten slik at den får best mulig soleksponering, og 
tilstedeværelsen av røtter er da ubetydelig. I motsetning til røttene av de fleste 
andre planter, har ikke røttene til tillandsia egenskapen til å trekke til seg vann, 
og det er helt normalt at en plante mangler rotstruktur – fraværet av røtter er ikke en indikator på dårlig helse. Hvis planten bærer røtter, 
er det best å ikke fjerne alt, fordi de er koblet til basen og hovedstrukturen av 
planten men kan godt klippes ned for å gjøre montering lettere. Selv om planten 
kan utvikle røtter, er det ikke nødvendig for å kunne dyrke planten.

Trikomer

Mens andre typer epifytter drikker vann gjennom røttene, er en tillandsia helt avhengig av bladene sine for hydrering ved bruk av utvekster, også kjent som trikomer, som dekker overflaten av bladene (Trikomer, fra gresk: trichos: Hår). Trikomer dekker både toppen og bunnen av bladene, som absorberer nedbør, fuktighet og næringsstoffer fra luften. Trikomer varierer i størrelse og tetthet mellom artene, og variansene blir diktert av tilgjengeligheten av vann og intensiteten av solen. Større, tettere eller flere fjærete utvekster har en større evne til å fange og holde på vann i hardere, tørrere klima der fuktigheten er begrenset. I våtere regioner, har Tillandsia større avstand og mindre trikomer fordi de ikke trenger så mange når det er rikelig med vann tilgjengelig. I tillegg er utvekstene godt tilpasset miljøet slik at vinkelen fra hvor de stikker ut fra bladets overflate endrer seg for å øke eller redusere reflektivitet avhengig av intensiteten av solen. For eksempel, trikomer som ligger flatere eller mer parallelt med bladets overflate fungerer som miniatyr parasoller, der de skyggelegger planten for å unngå å bli brent av sola. Trikomer varierer fra mikroskopiske til svært synlig, og, når de synes, gir de planten en pelsaktig,
grå-hvit tekstur. Klima og tilsvarende trikom-modifikasjon skiller
tillandsia i to hovedgrupper:
Mesic and xeric, begge lett indentifisert av farge og tekstur.

Xeric-arter

Xeric beskriver miljøer preget av mangel på vann; slik som ørkener. Xerofytter 
(xeric fra gresk, tørr; og phyton plante) er planter som har tilpasset seg tørre 
miljøer. Xeric, eller xeropfyttiske arter er i stand til å leve i varme, tørre klima 
takket være sine forstørrede trikomber. Disse større, tyngre, mer fjærete 
trikomene stikker tydelig ut fra bladene for å lettere suge opp den begrensede 
mengden vann og næringsstoffer i luften. denne "svamp"-evnen gjør at xeric-tillandsia tåler lange perioder med tørke og tillater noen planter å overleve med 
bare morgendugg som fuktighet. Xeric-tillandsia er lett gjenkjennelige ved sitt 
uskarpe eller hårete utseende, som ofte gir dem en samlet hvit-grå eller sølv farge. 
Denne hvitaktige fargen reflekterer sollyset, slik at xerofytten kan beskytte seg 
fra den harde ørkensolen. I tillegg til sin spesielle tekstur og farge, har mange av 
dem krøllete blader og en kuleformet form. Den kjøttaktige formen har bedre 
væskeansamlinger og blader som kveiler seg tettere når de er tørre, noe som 
forklarer hvorfor xeric typer er blant de tillandsiane med et snodig utseende. 

Xeric tillandsia er et godt valg for alle som foretrekker å vanne plantene sine 
sjeldent, men husk at de trenger større mengder lys fordi de ofte kommer fra 
solfylte ørkener.

Mesic-arter

Mesic, fra gresk "for midten", beskriver habitater som har en gjennomsnittlig eller 
moderat mengde av fuktighet, som for eksempel tropiske skoger i Mellom-Amerika med gjennomsnittlig mengder nedbør og fuktighet. 
Siden mesic tillandsias ikke opplever perioder med tørke der trikomene må gjøre 
tapre forsøk på å samle fuktighet, er deres utvekster mye mindre og diskre enn 
trikomene på xeric artene som resulterer i glattere blader og, et mer skinnende 
utseende - mesic varianter krever mer regelmessig og grundig vanning og har en 
tendens til å vokse litt raskere enn xeric typer. Hvis det er ønskerlig å skape prakt 
til hjemmet, bør disse typene vurderes over xeric varianter.

Blomstersyklus

Alle tillandsia blomstrer, men noen produserer blomster som er mer slående enn 
andre. Noen planter bærer store, fascinerende blomster som de indigo blå 
kronbladene som dukker opp fra de store rosa dekkbladene fra Tillandsia cyanea. 
Andre blomstrer er så ubetydelig at de er knapt synlig, slik som de små 
grønn/gule blomstene på Tillandsia usneoides. Noen planter bærer blomster som 
er duftende med en veldig søt, sterk aroma. De lilla blomstene til Tillandsia 
duratii lukter fruktig, mens de gule blomstene til Tillandsia crocata, søtaktig 
gardenia/jasmin. Hele den reproduktive forgreningen til tillandsia blir ofte referert 
som blomsterstengel. De mest synlige delene av blomsterstengelen inkluderer 
stammen eller stilken; høyblad (modifiserte blader, eller skjede, der blomstene 
dukker opp); og blomstene selv.

Varigheten av blomstene varierer mellom planter, høyblad og blomst, der 
høyblad dveler mye lenger enn kronbladene og pollenbærere som dukker opp. 
Fargen i 
høybladet vil ofte være attraktivt i flere måneder etter at kronbladene har 
falmet. Når blomsterstanden falmer, kan den fjernes. Hvis det er ønskelig å 
fjerne det, er det best å gjøre det når hele stilken, høybladene, og kronbladene 
ikke lenger appellerer. Den kan fjernes ved å klippes med en ren saks så nær 
bunnen av planten som mulig.

Det er vanskelig å vite når en tillandsia vil blomstre, siden hastigheten av 
plantene modnes avhenger av kvaliteten på omsorgen de har mottatt. I tillegg er 
de fleste planter dyrket i veksthus i ulike klimasoner rundt om i verden før de 
kommer til sin rettmessige eier, som også er enda et klima, så deres følelse av 
sesong er forandret. I sitt naturlige habitat, har tillandsia en tendens til å 
blomstre ved starten av den tørre årstiden, når frøene har en bedre sjanse til å 
unngå å bli vasket bort av kraftig nedbør. Den beste måten å få Tillandsia til å 
blomstre, er å oppmuntre dem ved å sørge for at den for maksimalt lys, i 
tillegg til nok vann og gjødsel. Vær tålmodig - deres saktevoksende natur betyr 
at det kan ta en god stund før det første settet med blomster dukker opp.

Vekstsyklus

Det er en omstridt missvisende tro at Tillandsia dør rett etter blomstring. 
De fleste plantene i bromeliadefamilien, inkludert Tillandsia er monokarper, 
d.v.s at de bare blomstrer en gang, setter frø og dør. 
Når en tillandsia blomstrer, er det riktig at den etter hvert vil dø; men planten 
begynner vanligvis bare å falme etter at den har produsert noen få eller flere 
avkom. Innenfor bromeliade-familien blir avkommet ofte referert til som unger, 
forskyvinger eller avleggere/stiklinger. 
Morplanten vil bare avta etter at ungene er modne nok til å overleve på egen 
hånd; noen ganger vil morplanten nøle en god stund. De nye småplantene vil 
bære neste syklus av blomster ved modenhet. Selv om vekstsyklusen er en 
svært langsom, kontinuerlig prosess med fornyelse og nedgang (xeric arter pleier 
å være den treigeste), kan de fleste arter vokse til en stor kuleformet klynge av 
planter kjent som en klump. Disse tette klumpene er et slående eksempel på en 
enkelt plantets vekstmuligheter. De viser en så sømløs perfeksjon av form at 
de forårsaker førstegangs seerne til å tvile på at de faktisk forekommer naturlig.

 I tillegg til å sende ut unger, vil tillandsias også sette frø. Når frøene blir frigjort 
fra blomstringen, festet de seg til en liten bomullsdusk kjent som en koma,( likt løvetann) som driver på luftstrømmer før den lander på en passende plass 
høyt oppe i trærne eller langs klippene. Grov bark eller lignende strukturerte 
overflater og steinete utspring er alle steder et frø mest sannsynlig vil dra nytte 
av. Ved å sette frø gir det  tillandsia muligheten til å kolonisere et stort område 
mye raskere enn ved å kaste alene. For å øke sjansene for suksess, vil såing 
vanligvis oppstå under tørre årstider - like før regntiden - slik at de ikke blir 
vasket bort før de finner en nisje. Etter at de kommer til rette på et ideelt sted, 
vil de spire i tid for å dra nytte av det kommende regnet.

Soleksponering

En annen misforståelse om stell av tillandsia er at de ikke trenger veldig mye lys.
Mangelen på suksess som oppleves av mange nyebegynnere er vanligvis fordi de 
har plassert plantene sine under dårlige lysforhold. I det naturlige habitatet, kan 
mange arter bli funnet voksende i full sol på steinete fjellsider. Selv i de mest 
skyggefulle skogshabitater, vil plantene ligge høyt i trekronene, der de utnytter 
sine brede blader for å maksimere evnen til å dra nytte av omgivelseslyset eller 
flekkete stråler. Prøv å forestille en fin dag i skyggen under et tre - det er trolig 
fortsatt lyst nok til å holde solbrillene på. I motsettning til ute, er våre hjem 
utstyrt med solide, tette vegger og tak, nesten som en hule, og det er mørkere 
enn vi er klar over i forhold til utendørs. Vinduet eller takvindu er som en 
huleinngang og lyskilde. Å plassere planten langt borte fra disse lyskildene er 
som å prøve å vokse planten dypt i en grotte, noe som ikke er et typisk sted å 
finne en så lysskjær plante som denne. Mens lysstyrken på vegger kan hjelpe å 
reflektere og spre lys rundt, vil de fleste stueplanter som plasseres langt fra 
naturlig lyskilder utvilsomt få problemer.

Tillandsia bør få så mye indirekte lys som overhode mulig. Direkte sol er svært 
gunstig hvis det blir gitt i korte perioder av gangen - en til tre timer - og i løpet 
av morgenen eller sent på ettermiddagen når solens stråler er mindre intense. 
Østvendte vinduer, hvor morgensolen faller over plantene noen få milde timer, 
er ideelt. Vestvendte vinduer kan gi en tilsvarende sol regime så lenge sollyset 
skinner gjennom sent på dagen når det er mindre varmt. For mye direkte sol, 
eller en varmebølge midt på dagen, kan brenne en hvilken som helst sunn plante. 
Dette gjelder spesielt for innendørs hager siden luften inne er mye tørrere og 
stillestående. Utendørs, er planten i bedre stand til å tolerere utvidet 
soleksponering fordi den også får større luftsirkulasjon og fuktighet. Mens 
indirekte lys vil være nok til å holde planten sunn, vil et lite snev av direkte sol 
fremheve plantens farge og hjelpe til i blomstringen og vekst-syklusen. 
Noen Tillandsia bærer en dristig fargepalett, disse vil trenge direkte sollys for å 
opprettholde denne fargen. Vær oppmerksom på at planter som mottar mengder 
med direkte sollys må være tilstrekkelig hydrert. Lite vann kombinert med 
langvarig soleksponering kan ha en eksponentielt skadelig effekt på plantene.

Vanning

Tillandsia, med dens absorberende bladoverflate, minner veldig om en kjøkken 
svamp. Hvis den regelmessig dusjes, ville den trolig være hydrert hele tiden. 
Hvis svampen tørket helt ut, så vill en liten dusj gjøre lite for å rehydrere den, 
og den må da passere  under kranen eller senkes i vann for å bli ordentlig våt 
igjen. Tillandsia oppfører seg mye på samme måte.

Det er mange forskjellige måter å vanne Tillandsia så det er lett å bli forvirret. 
I tillegg er det en utbredt oppfatning at plantene ikke trenger noe vann i det hele 
tatt. Men alle planter trenger vann og lys til fotosyntesen, og tillandsia er intet 
unntak. Det er i hovedsak tre vannings metoder : dusje, dyppe og trekke. 
Alle tre metodene fungerer i ulik grad - Det fins ingen “riktig” måte så det blir 
opp til hver enkelt hvilken av metodene som passer best. Bruk tid til å forstå 
alle metodene, for da er det enklere å ta en beslutning om hvordan og når 
plantene skal vannes.

Ettersom Tillandsia absorberer fuktighet fra luften, er det vanlig å anslå at badet 
er ideelt for plantene. Det er to problemer med denne teorien.
1) bad har sjeldent godt naturlig lys. Baderomsvinduers mål er å gi privatliv, og 
er ofte små, hvis de finnes i det hele tatt. Dessuten er de ofte ikke 
gjennomsiktige, slik at lite lys kommer gjennom.
2) bad genererer luftfuktighet kun under bruk når det er rennende vann i en liten 
periode. Kort tid etter at vannet er av, går badet tilbake til sin normale, 
fuktighetsfrie tilstand. Korte øyeblikk av fuktighet en gang om dagen er ikke 
vann nok for Tillandsia. Mens høy luftfuktighet under kortere perioder kan være 
gunstig til å forlenge tiden mellom hver vanning, vil ikke dette eliminere 
vannbehovet for planten, og da spesielt for mesic-arter som mottar regelmessig, 
kraftig regnvær i sine opprinnelige miljø. 
Når det er sagt, kan et bad være et flott sted å vokse og sette pris på planter, 
dersom riktig mengde lys blir gitt.

 • Dusjing
  Dusjing av Tillandsia er ideelt for noen, fordi man ikke trenger å flytte på 
  plantene når de skal vannes. Planten kan prissettes i sitt fundament uten 
  å flytte på den. Dusjing er stort sett et daglig ritual og er en måte for de 
  som jevnlig vil ha kontakt med plantene. 

  Metoden er blandt de letteste men krever oftere tilsyn så dette passer 
  best for den spesielt engasjerte.
  Selv om plantene får en betydelig spray med vann, vil metoden kun gi en 
  lett påføring av vann som bare berører overflaten av planten  - mye av 
  vannet fordamper og blir ikke absorbert dypt, så dusjing er ikke nok 
  vanning dersom planten er blitt veldig tørr. I tillegg bærer tillandsia 
  absorberende trikomber på alle bladenes overflater, og dusjing vil 
  sannsynlig ikke nå trikombene på plantens underside eller innerste deler.

  Lett dusjing er en god måte å bevare plantene på mellom grundigere 
  vanning, men hvis dette er den eneste måten man kan oppfylle plantenes 
  vannbehov, så bør de gjennomvannes, og gjøre en god innsats for å nå 
  alle overflatene mellom tre til syv ganger per uke, avhengig av hvilken 
  type, temperatur og relativ luftfuktighet. Xeric-artene er skapt for tørre 
  miljøer og overlever av tåke og morgendugg mesteparten av året.  
  Xeric-artene kan overleve på en gjennomsnittlig dusjing noen få dager 
  eller bare en gang i uken. Er man mye ute på farten bør man vurdere 
  disse typene. Mesic varianter kommer fra områder med mer nedbør og er 
  avhengig av vanlig dusjing eller supplerende dypping eller trekking.

  Selv om dusjing kan være den enkleste måten å vanne på, kan du 
  oppleve at det resulterer i at for mye vann lander på dine møbler, vegger 
  eller elektronikk. Hvis dette er tilfelle, bær du heller velge mindre hyppige,
  men dypere vanningsmetoder diskutert i de følgende avsnittene.

 • Dypping:
  Mange tillandsia, for eksempel mesic-typene, kommer fra fuktig regnskog der de mottar jevnlig nedbør og 
  fuktighet. I hjemmet, vil disse typene kreve dypere eller lengre 
  vanningsøkter.
  Noen xeric varianter har en veldig tett struktur med mye bølgende blader,
  så de vil også sette pris på en mer grundig vanning som trenger ned i 
  de dype bladsprekkene. 
  Å dyppe plantene tar vanning et skritt lenger enn dusjing og tilfredsstiller 
  vannbehovet litt lenger. Dypp planten en kort stund, pass og roter den 
  under en strøm av vann i vasken eller dusjen, eller spray den med en 
  slange hvis den lever utendørs om sommeren. Denne kortvarige, men 
  grundige vanningen fungerer bra hvis det blir gjort to til fire ganger per 
  uke for mesicvariantene, og en gang hver syvende til tiende dag for 
  xerictyper. 

 • Trekking:
  For å gi den dypeste og mest grundige vanningen til plantene eller for å 
  gjenopplive tørste planter, fyller man opp en vask, bolle eller bøtte med 
  nok vann til at man dekker hele planten. Standard kaldt vann fra 
  springen er tilstrekkelig. 
  Husk at bladene på planten absorberer vannet, slik at hele planten senkes 
  for at det skal slukke tørsten. Hvis planten kan suge til seg vann mellom 
  en til to timer ukentlig, vil det være nok til å tilfredsstille vannbehovet. 
  En lang dypping er som å drikke et ekstra stort glass vann, 
  og det gjør at planten vil tåle å stå lengre perioder uten vanning. Hvis 
  plantene er spesielt tørre og viser tegn til nedgang fra undervanning, kan 
  den trekke opp til fem timer. De fleste planter kan håndtere å være gjennomvåte i flere timer på 
  denne måten selv om de ikke lider av mangel på vann.

Under -og overvanning:
Hvis det er usikkert om planten trenger vann, studer tillandsiaen mellom hver 
vanning. Den vil vise tegn på lite vann lenge før den dør. Tegn på undervanning 
er brune eller sprø bladtupper, rynker eller sviskelignende nyanser på bladene, og 
kantene av bladene vil krølle seg opp og trekke seg innover, noe som skaper en 
kanal eller en rørformet utseende. Hvis plantene kun har fått vann via sprayflaske
og disse symptomene opptrer,  er det mest sannsynlig plantens måte å fortelle 
at den trenger vann oftere eller mer grundigere. 
Noen xeric-arter med krøllete blader vil spole bladtuppene mer når de blir 
vannet for lite, og retter dem ut igjen når de mottar nok vann.

Det er vanskelig å overvanne tillandsia, så lenge de er utsatt for luft. og at de 
får mulighet til å tørke ut mellom hver vanning (CAM). Hvis Tillandsia er våte 
for lenge, vil de potensielt utvikle råte og spesielt hvis de sitter på eller ved 
siden av materiale som holder på vann, som for eksempel mose. Når man 
kombinerer planten med andre materialer eller plasserer dem på toppen av andre 
substrat og plantekombinasjoner, vær sikker på at overflaten av materialet er 
tørt eller at planten er plassert over fuktigheten.

CAM-fotosyntese

Crassulacean Acid Metabolism - CAM planter er tilpasset hardere klima med mye 
tørke og lys som gjør at den driver CAM-fotosyntese. 
I likhet med de fleste sukulenter er også Tillandsia en CAM. I motsettning til 
C4-planter har disse plantene stomataen (spalteåpning) på undersiden av bladene 
som åpner seg om natten for å oppta og lagre karbondioksid. Denne tilpassningen 
gjør at de også taper lite vann ettersom temperaturen er lavere og kan med det 
forsikre seg om at de beholder nok fuktighet på innsiden hvis dagene er preget med 
mye varme. 
På grunnlag av dette er det veldig viktig at Tillandsia rekker å tørke helt opp etter 
vanning, før kvelden kommer. Hvis metabolismen settes igang med våte 
spalteåpninger er det som å få vann i lungene,  planten kan i værste fall drukne.

Temperatur

Enten man lever i et kaldt eller varmt klima, vil mest sannsynlig gjennomsnittlig 
hjemtemperatur falle innenfor normal og akseptabelt rekkevidde for tillandsia til 
å vokse godt. Når temperaturen faller ned mot frysepunkt eller svever godt over 
stekende sommertemperatur må man være forsiktig, og spesielt dersom plantene 
vokser utendørs. Mens alle planter liker å være ute, er hardførhetsnivået for 
tillandsia ukjent for de fleste arter og er hovedsakelig basert på kvalifisert 
gjetting, "prøving-og-feiling".
Mens noen tillandsia kan overleve en lett frost, er det lurt å ikke sette dem 
utendørsi når temperaturen synker til under 6 grader. I et varmt klima hvor 
temperaturen når eller overstiger 40 grader, sørg for at de er godt vannet og gi 
dem noe skygge når temperaturen går så høyt, slik at de ikke lider av intensiteten 
av direkte sol og den ekstreme varmen.

Gjødsel

I tillegg til lys og vann, trenger plantene gjødsel for å trives. I deres naturlig 
habitat, absorberer tillandsia all type næring fra andre organismer i deres miljø –råttent bladavfall fra vertsplanter, døde insekter, fjærkre-ekskrement, 
organisk avfall fra luften - alle fungerer som naturlig gjødsel. 
For å gi plantene et langt liv, må de få gjødsel. 
En plante kan vare i flere måneder, og til og med flere år, uten gjødsling, 
mens de fleste tillandsia vil falme etter noen år uten. 
Planter som plutselig viser dårlig helse etter flere år med trivsel, eller planter 
som forblir uendret uten sideskudd/avleggere over flere sesonger, har 
sannsynligvisbehov for næringsstoffer. Med gjødsling og ordentlig stell, vil 
tillandsiaen fortsette sin vekstsyklus i det uendelige. 

Husk at gjødsling ikke fungerer som en rask løsning eller booster for falmende 
planter. Hvis planten er nyinnskaffet og den begynne å falme, så er det mest 
sannsynlig fordi den ikke får riktig stell, og fokuser heller på at planten får riktig 
mengde med lys og vann for å stabilisere planten først. Gjødsel er av tertiær 
betydning etter at man har sørget for at plantene får de grunnleggende 
omsorgsbehovene oppfylt.

Tillandsia absorberer lett gjødsel fortynnet med vann direkte gjennom trikomene 
på bladene. 
Gjødningsstoffene må være vannløselige, fordi blandinger som brytes ned i 
jordsmonnet kan ikke blir brukt effektivt av epifytter. 
De tre viktigste komponentene i gjødsel er 
nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K); 
generelt er de representert på etiketter i tre-nummererte forhold kjent som 
N-P-K. For eksempel, hvis gjødslingen er merket med 10-8-6, 
betyr det at den inneholder ti prosent nitrogen, åtte prosent fosfor og seks 
prosent kalium. 
Nitrogen fremmer bladvekst, mens fosfor og kalium generelt støtter blomstring 
og fruktsetting.  Et gjødningsmiddel med en relativt jevn forhold mellom disse 
tre komponentene, eller en med litt høyere nitrogeninnhold, er best. 
Gjødsel for epifytter eller orkideer, og andre vannløselige, naturlig eller organisk 
gjødsel, er akseptable alternativer. Disse gjødslene kan brukes til andre 
hus- og hageplanter også, slik at valget kan bli diktert av andre planter også. 
Pass opp for helmineral eller kommersiell syntetisk gjødsel; 
mange av dem inneholder sterke kjemikaler, og kan være skadelig for planter, 
dyr, helse og miljø.

Hvor ofte bør man gjødsle  en tillandsia? Alt fra annenhver uke, til månedlig, 
til en gang hver tredje måned. Hvis man foretrekker å gjødsle mer regelmessig, 
bør man bruke en svakere løsning enn formelen som leveres av gjødseltypen (fortynn formelen med vann). Det er mulig å overgjødsle, eller forårsake 
gjødselbrann, så ikke overstig produsentens anbefalte dosering, og prøv å 
gjødsle tillandsia når de er godt hydrert og har god helse. Hvis man føler at det 
er på tide med både vann og mat, gi tillandsia et godt bad først og gjødsle 
planten neste dag.
For å gjødsle planten, tynn ut litt gjødsel i beholderen hvor plantene skal 
vannes, enten det er trekking, dypping eller dusjing.  Produsentens instruksjoner 
bør gi riktig forhold mellom gjødsel-til-vann, men når man er i tvil, anslå mindre.